All Issues, Volume 5, 2017

Downloadable documents

Volume 5, Issue 1, 2017

The download of the issue

Articles of the issue may be downloaded separately below

Studies

Batizi Dávid: Újfajta karrierutak: A változatos és a határvonalak nélküli pályafutási modellek

Jóna György: Equilibrium és a torz növekedés regionális tényezői

Csomós György: A kelet-közép-európai városok pozícionálása a posztindusztriális gazdasági térben: egy empirikus elemzés az APS cégek irodáinak területi koncentrációja alapján

Józsa Tamás: A marketing szemlélet elterjedése az önkörmányzatok által nyújtott közüzemi szolgáltatásokban

Bodrogai László - Vízi István György - Kulcsár László: Az örökségturizmus résztvevői és a kulturális örökség látogatóinak információforrásai a fertődi Esterházy-kastély példáján

Honvári János - Horbulák Zsolt: A 60-as évek reformjai és reformtervei Magyarországon és Csehszlovákiában

Kőmíves Csaba: A vendéglátóipari dolgozók munkahelyi elégedettségének és motivációjának vizsgálata a Nyugatmagyarországi régióban 

Jóna György: A területi tőke és magyarországi dimenziói

 

Book review

Szemerédi Eszter | Szigeti Cecília: Az ökológiai lábnyom határai (Typotex kiadó, Budapest, 2016, 199 o.)

 

Report

Morvay Szabolcs: Gondolatok a XV. Országos Pénzügyi Esettanulmányi Versenyről 

 

Volume 5, Issue 2, 2017 

The download of the issue

Articles may be downloaded separately below

Studies

Kelemen Katalin: Haszonelvűség és mérés, avagy megmérni a mérhetetlent

Dernóczy-Polyák Adrienn - Keller Veronika: Az Y generáció szegmentálása evési magatartás alapján TFEQ versus DEBQ

Kecskés Petra - Tompos Anikó: A földrajzi és a virtuális közelség hatása a vállalatközi kommunikációra 

Feketéné Czakó Katalin: A KKV-k teljesítménymérési kérdései a nemzetköziesedéssel összefüggésben

Fekete Dávid: A KKV-fejlesztés aktuális kérdései Győrben

Szemerédi Eszter: Győr levegőszennyezettségének egészségügyi hatásbecslése

Hajdú Gabriella - Szretykó György: Innovatív eszközök a toborzásban és a kiválasztásban

Vámosi Gábor: A napenergetikai beruházások társadalmi hatásai a Polgári kistérség példáján

Garai Anna: Vállalati kommunikációmenedzsment

Jóna György: A területi tőke és magyarországi dimenziói

Dusek Tamás | Paul Samuelson on the History of Economic Analysis. Selected Essays

 

Volume 5, Issue 3, 2017

The download of the issue

Articles may be downloaded separately below

Studies

Papp-Váry Árpád Ferenc: Egy nem turisztikai alapú országmárkázás: Az E-Észtország pozicionálás sikere és aktualitása az EU Tanács soros elnöksége kapcsán

Berkes Judit: Szorzás, osztás, forráslehívás. A konvergencia elméletének érvényesülése Magyarországon I. | A fejlesztéspolitikai keretrendszer elmélete

Szemerédi Eszter: Alulról jövő kezdeményezések a terület -, és településfejlesztésben

Vinkóczi Tamás: A magyarországi Leader Program eredményessége a 2007-2013-as tervezési időszakban

Faragó Beatrix: A sportstratégia ágazat erősödése Magyarországon a 2011-2016-os időszakban

Book review

Szemerédi Eszter | Takács-Sánta András: A közelgők komédiája

 

Volume 5, Issue 4, 2017 (in English)

The download of the issue

Articles of the issue may be downloaded separately below

Studies

Valéria Limpók: Searching for "The missing part" - Where are the hidden tax bases? -

Adrienn Reisinger: What does an active citizen do and how does become active? Theoretical and empirical findings

Monika Gábriel - Zoltán Szegedi - Gábor Nick - Ferenc Pongracz: Utilization of Green Supply Chain Techniques in the Hungarian Automotive Industry

Matevz Obrecht - Matjaz Knez - Zoltan Szegedi - Gábor Nick - Andrej Lisec: Review of Industry 4.0 and forecasting its future within trends in logistics and development of legistlation

Eszter Horváth: The effect of Regions on Agricultural Enterprises in Szigetköz Hungary

Erzsébet Printz-Markó - Zsuzsanna Ivancsóné Horváth - Ferenc Darabos: Wellness Patchwork - A Wellness Phenomenon of Our Age

Katalin Döbrönte: Global integration versus polycentric approach in the Central European urban structure

Tünde Patay: The Role of Integration of Immigrants and the European Political Attitudes

István Pesti: Indicators and research metodology of the process innovation