All issues, Volume 10, 2022

Volume 10, Issue 1, 2022

The download of the issue 

Imprint 

Preface

Articles may be downloaded separately below

Studies

NÉMETH KRISZTINA – NÉMETH SZILÁRD – HEIDRICH BALÁZS– VAJDOVICH NÓRA | Pénzügyi és nem pénzügyi célok és teljesítménymutatók hazai családi borászatok felmérése tükrében

LIPTÁK KATALIN | Home office és COVID-19 a munkavállalóknézőpontjából

BAZSIK ISTVÁN – KONCZ GÁBOR | A családi gazdaságok iskolások számára nyújtható szociális farm funkciói

HIEZL KITTI – GYURÁCZ-NÉMETH PETRA | A vendégek önhatékonyságának generációs vizsgálata az ön-bejelentő technológia használatában

 

Volume 10, Issue 2, 2022

The download of the issue 

Imprint 

Preface

Articles may be downloaded separately below

Studies

PÁL VIKTOR–FABULA SZABOLCS–ILCSIKNÉ MAKRA ZSÓFIA–UZZOLI ANNAMÁRIA | Az egészségügyi dolgozók területi eloszlása Magyarországon: mintázatok, okok és különböző narratívák

MACHOVÁ RENÁTA – ZSIGMOND TIBOR – BAKÓ FERENC – ŠEBEN ZOLTÁN | Az organikus termékekkel kapcsolatos fogyasztói szokások a dunaszerdahelyi lakosok körében

POÓR JÓZSEF – MÓDOSNÉ SZALAI SZILVIA – JENEI SZONJA – CZIBOROVÁ HENRIETA – MOLNÁR JUDIT | A vállalati szféra és a munkavállalók felelőssége a COVID-19 vírus terjedésének megakadályozásában Szlovákiában és Magyarországon: a munkahelyi higiénia fontossága

KELLER VERONIKA – KÓBOR MIRANDOLA ÍRISZ | Közösségi médiahasználata a Covid-félelmek tükrében a Z generációs nők körében

PÁTKAINÉ BENDE ANNA | A családbarát szervezeti kultúra indikátorainak vizsgálata – fókuszban az Év Családbarát Vállalata díj nyertesei

 

Volume 10, Issue 3-4, 2022

The download of the issue 

Imprint 

Preface

Articles may be downloaded separately below

Studies

HUNGARIAN LANGUAGE STUDIES

MISZLIVETZ FERENC | Szankcionált jövő: Háború és Béke új fejezetei a 21. században

SZEGEDI ZOLTÁN – REICHER REGINA ZSUZSÁNNA | A digitalizáció és annak hatása a stratégiai és szervezeti módosításokra a mikro-, kis- és
középvállalkozásoknál

KASZÁS NIKOLETTA – KELLER KRISZTINA – MARTON ZSUZSANNA | A Covid-19 okozta krízis marketing vetületei a hazai szálláshely szolgáltatók és vendéglátóhelyek körében – értékesítés, kommunikáció és együttműködés

HATOS HAJNALKA – KONCZOSNÉ SZOMBATHELYI MÁRTA | Diákok térérzékelése és mentális térképe – Vizsgálat egy győri technikumban

ENGLISH LANGUAGE STUDIES

MÁRTON DEMETER– ZSOLT KOHUS | A review and theorization of structural academic inequalities that may influence scholarly publishing

SZABOLCS RÁKOSI – TIBOR DŐRY | Present and future of primary level Science Education: the experiences of Mobilis Science Centre

KLAUDIA GABRIELLA HORVÁTH | Managing Innovation Ecosystems – A Semi-systematic Literature Review

CSILLA CZEGLÉDI – GABRIELLA HORVÁTH-CSIKÓS – TÍMEA JUHÁSZ | The impact of negative criticism from a boss to a subordinate and the process of
forgiveness at work