All Issues, Volume 7, 2019

Downloadable documents

Volume 7, Issue 1, 2019

The download of the issue

Articles of the issue may be downloaded separately below  

Preface

Csizmadia Zoltán - Rechnitzer János: Előszó

Studies 

Rechnitzer János: A járműipar kihívásainak társadalmi és gazdasági dimenziói

Tóth Péter: Az autózás mint társadalmi-technikai rendszer

Csizmadia Zoltán: Az autonóm, önvezető technológiák elterjedésének társadalmi következményei - kérdések, dilemmák és szempontok

Páthy Ádám: Az autonóm járművek társadalmi elfogadottságára, illetve a technológiával kapcsolatos várakozásokra irányuló empirikus kutatási előzmények a nemzetközi szakirodalomban

Szemerédi Eszter: Autonóm járművek – biztonság, használat és észlelt hasznosság

Gyimesi Áron: Az autonóm gépjárművek hatása a kormányzati költségvetésre és a foglalkoztatásra

Informing Studies

Lados Mihály - Tóth Marcell László: Autonóm járművek az okos városokban

Szujó Krisztina: Ipar 4.0 – út a digitalizált jövő felé Az Ipar 4.0-ra való felkészültség vizsgálata globális és európai vonatkozásban

Majoros Károly Tamás: Az e-mobilizáció térnyerésének jellegzetességei 

 

Volume 7, Issues 2-3, 2019

The download of the issue

Articles of the issue may be downloaded separately below

Studies - Economic Issues

Gubó Richárd - Lukovics Miklós - Nádas Nikoletta: A junior kutatók felelősségteljes innováció iránti fogékonyságának vizsgálata eltérő innovációs környezetben

Nick Gábor András - Gyimesi Áron - Radácsi Edit: Az Ipar 4.0 keretrendszerének bemutatása három élenjáró európai ország – Németország, Svédország és Ausztria – stratégiái alapján

Zsigmond Száva - Németh Szilárd - Tóth Péter - Ernhaft Attila: Fesztiválok marketingtevékenységének kutatása kvalitatív eszközökkel

Solt Katalin - Koppány Krisztián - Hunyadi Zsuzsanna: Mennyivel járulhatnak hozzá a fesztiválok a gazdaság teljesítményéhez? – Módszertani megközelítések és gyakorlati alkalmazás

Imre Gabriella - Remsei Sándor - Szigeti Cecília: Bioüzemanyag – megoldás vagy epizódszereplő

Beke Dóra - Pólyáné Hanusz Borbála - Németh - Torkos Anett Szilvia: Biológiai úton lebomló szerves hulladékok komposztálása és a komposztok hasznosulása a talajban

Ferenczi Balázs - Németh Péter: Műhely rendszerű termelés anyagmozgatási igényeinek sajátosságai

Tóth Csaba: Az összehasonlító és a hedonikus ingatlanértékelési módszer bemutatása

Studies - Regional Issues

Faragó László: A Modern Városok Program mint fejlesztéspolitikai rezsim helye a magyar területfejlesztési politikában

Szabó Pál - Kabai Gergely - Fekete Károly: A magyarországi kiskereskedelmi élelmiszerellátás főbb jellemzői és az aprófalvak ellátási problémái, lehetőségei a 21. században

Studies - Social Issues

Vörös Tünde - Szörényiné Kukorelli Irén: A sport lehetséges szerepe a társadalmi tőke létrehozásában

Faragó Beatrix - Kovácsné Tóth Ágnes - Konczos Csaba - Pápai Zsófia - Szakály Zsolt: Egészségmagatartás vizsgálat a preventív, diagnosztikai és rehabilitációs eljárások fejlesztéséhez az egészség- és sporttudományi hallgatók körében a Széchenyi István Egyetemen

Laczkovits-Takács Tímea: Győr város önkormányzatának szerepvállalása a helyi szociális közszolgáltatások biztosításában

Nagy Kinga Zsuzsanna - Kovács Anett - Bánhidi Miklós - Kovács Eszter: A bizalom szerepe a közösségi gazdaság és a couchsurfing megítélésében

Horváth Dorottya: Tanulásban akadályozott és ép intellektusú, tipikus fejlődési ütemű tanulók alapkultúrtechnikai ismereteinek vizsgálata - A szövegértő olvasás felmérése 8. évfolyamon 

Book Review 

Balogh Zita: Könyvrecenzió - Keith Dinnie: Nation Branding című művéről 

Conference Report

Gondos Borbála: "A rendezvényszervezés jövője - design, gondolkodás és technológia a fókuszban" konferencia beszámoló 

Report

Reisinger Adrienn: Beszámoló a folyóirat 2018-as évéről

 

Volume 7, Issue 4, 2019 (in English) 

The download of the issue

Articles of the issue may be downloaded below

Adrienn Reisinger - Adrienn Dernóczy-Polyák: Preface

Studies: 

Edith Somlyódiné Pfeil: Territorial Governance and the Role of Institutions in Development Policy - About Conditions of Functional Space Construction from Unitary State Perspective

Tibor Pintér: Analysis of the intensifying economic relations between Hungary and the European Union

Ana Nave - Arminda Do Paςo: Wine Tourism and Sustainability - A Case Study

M. Guadalupe Galan-Ladero - M. Mercedes Galan-Ladero: Advertising Language in Social Marketing - The Case of the Vienna Metro

Denisa Oriskóová - Katalin Borbély: Capital maintenance disclosure in Hungary and Slovakia after Directive 2013/34/EU implementation

Katalin Vargáné Kiss: Enhancing the competitiveness of SMEs after the financial crises

Anita Kéri - Erzsébet Hetesi: The study-abroad process of international students - towards a conceptual model

Marietta Kiss - András István Kun: Can Homepage Openness be a Signal of Institutional Quality in Higher Education?

Mónika Garai-Fodor - Katalin Jäckel - Bernadett Almádi - Tibor Pál Szemere: The role of employer branding for generation Z based on HR expert interviews and their effects on the implementation of investments

Informing Study: 

Lídia Füle: The corporate strategy transformation in terms of the evolution of shared service centres

Conference Reports: 

Borbála Gondos: National Science Summit 2019, Lisbon, Portugal Conference report

Áron Szennay: Conference review of the Unpacking the Complexity of Regulatory Governance in a Globalising World Conference 2019