2021-es kiadványok

2021. IX. évfolyam 1. szám 

kiadvány letöltése

Impresszum

Előszó

Kiadványban szereplő cikkek letöltése: 

Tanulmányok:

KATITS ETELKA – MAGYARI KATINKA – VARGA ZSUZSANNA – BERANEK LÁSZLÓ | Egy magyarországi magánegészségügyi szolgáltató vállalat fenntartható gazdasági működésének pénzügyi vizsgálata I.

HOLLÓSY ZSOLT – KISS LÍVIA BENITA – POÓR JUDIT | Az energia és megújuló energia termelésének és felhasználásának aktualitásai, várható tendenciái a világon és az EU-ban

KÉZAI PETRA KINGA – KONCZOSNÉ SZOMBATHELYI MÁRTA | A rurális innováció európai és hazai mintái

NAGY NIKOLETTA | A nagyszebeni bőrdíszműipari körzet mint az egyéni tudásbázist sikeresen alkalmazó régió

ESETTANULMÁNY:

KELEMEN KATALIN | Egy „üstökös vállalkozás” története Magyarországon

KÖNYVISMERTETŐ:

MAKKOS ANIKÓ | Görcsné Muzsai Viktória: NOVUM CONTRA USUM. Pedagógia, nyelvoktatás és innováció a Centrope régióban. Magánkiadás, Győr, 2020.

 

2021. IX. évfolyam 2. szám

kiadvány letöltése

Impresszum

Előszó

Laudáció

Kiadványban szereplő cikkek letöltése: 

Tanulmányok:

SOMLYÓDYNÉ PFEIL EDIT | Verseny és fragmentáltság a Budapesti agglomerációban – Kinek az érdeke a metropolisz térség fejlődése? 

REISINGER ADRIENN | A tér szerepe a vállalatok működésében

HORVÁTH-CSIKÓS GABRIELLA – JUHÁSZ TÍMEA | Munkáltatók elvárása a soft és hard skillek-kel kapcsolatban a munkaerőpiacon 

KÓBOR KRISZTINA – TÓTH ORSOLYA | Győr-Újváros humán szolgáltatásainak fejlődése történeti és területi kontextusban

NAGYHÁZI GYÖRGY | Egy elhallgatott tudástranszfer: adalékok a Szovjetunió első ötéves tervének történetéhez

MÁSODKÖZLÉS

MORVAY SZABOLCS | A másodközlésként megjelenő tanulmány felvezetése – Rechnitzer János Professzor Úr köszöntése

MORVAY SZABOLCS – RECHNITZER JÁNOS | Győr térkapcsolatainak alakulása a képeslapokon keresztül

SZEMÉLYES HANGVÉTELŰ ÍRÁSOK

LENGYEL IMRE | A hazai regionális tudomány „bölénye”

DUSEK TAMÁS | Rechnitzer János, az alapító atya

SMAHÓ MELINDA | Gondolatok a hátországból

SZŐKE JÚLIA | Bon Voyage, Professzor Úr!

KÖNYVISMERTETŐK

DEÁK ISTVÁN | Rechnitzer János: A területi tőke a városfejlődésben. A GYŐR-KÓD

DUSEK TAMÁS | Horbulák Zsolt: Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969–1989). Selye János Egyetem, Komárom, 2020

 

2021. IX. évfolyam 3-4. szám 

Kiadvány letöltése

Impresszum

Előszó

Kiadványban szereplő cikkek letöltése: 

Tanulmányok:

KATITS ETELKA – MAGYARI KATINKA – VARGA ZSUZSANNA – BERANEK LÁSZLÓ | Egy magyarországi magánegészségügyi szolgáltató vállalat fenntartható gazdasági működésének pénzügyi vizsgálata II.

SASNÉ GRÓSZ ANNAMÁRIA – LŐRINCZ KATALIN – CSAPÓ JÁNOS | Életminőség alapú településminősítés a helyi lakosok véleménye alapján a Balaton partmenti településein

BATA-BALOG AMADEA | A remigráció diskurzusa: a hazatérés mozgatórugóinak és fejleményeinek áttekintése – különös tekintettel a magyar nyelvű szakirodalomban

HAJDÚ DÁVID |  A felnőttképzés és a felnőttoktatás területi különbségei Magyarországon 2013 és 2019 között

GYŐRI SZABÓ RÓBERT | A politikai katalanizmus első sikerei Katalóniában, a Mancomunitat

RITA AMBRUS - KATALIN GRÓF | Importance of Local Taxes in the Budget of Hungarian Local Governments – Focusing onTourist Tax

ANDRÁS IGARI | Regional Differences of the Spread of the Coronavirus in Central Europe

BALÁZS FERENCZI - FERENC LILIK | Fuzzy Signature Based Organization of Material Handling in Functional Production Systems

Felhívás:

CITY.HU FELHÍVÁS