Szerkesztőség

Szerkesztőbizottsági elnök:

Prof. Dr. Rechnitzer János professzor emeritus ✝

 

Főszerkesztő:

Dr. habil Reisinger Adrienn egyetemi docens

tudományszervezési dékánhelyettes

Nemzetközi és Alkalmazott Közgazdaságtan Tanszék

9026 Győr, Egyetem tér 1. MC 202

Telefon | 96/504-316

E-mail | radrienn@sze.hu

 

Főszerkesztő helyettes:

Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi docens

oktatási dékánhelyettes

Vezetéstudományi és Marketing Tanszék

9026 Győr, Egyetem tér 1. MC 105

Telefon | 96/504-346

E-mail | dernoczy@sze.hu    

 

Szerkesztőségi titkár:

Istenes Katalin

Ügyintéző, Dékáni Titkárság

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

9026 Győr, Egyetem tér 1. MC 204

Telefon │96/504-308

E-mail │ tge.szerkesztoseg@gmail.com

 

 

A folyóirat e-mail címe: tge.szerkesztoseg@gmail.com

 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGOK:

ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem
BÁNFI TAMÁS egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem
BARTA GYÖRGYI professor emerita Széchenyi István Egyetem, MTA KRTK
BENCSIK ANDREA egyetemi tanár Pannon Egyetem
DERNÓCZY-POLYÁK ADRIENN egyetemi docens Széchenyi István Egyetem
BORGULYA ÁGNES egyetemi magántanár Pécsi Tudományegyetem
DUSEK TAMÁS egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem
HAPP ÉVA egyetemi docens Széchenyi István Egyetem
JÓZSA LÁSZLÓ egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem
KATITS ETELKA    
KOCZISZKY GYÖRGY egyetemi tanár Miskolci Egyetem
KONCZOSNÉ SZOMBATHELYI MÁRTA egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem
KOPPÁNY KRISZTIÁN egyetemi docens Széchenyi István Egyetem
KOVÁCS GÁBOR egyetemi docens Széchenyi István Egyetem
KOVÁCS NORBERT egyetemi docens Széchenyi István Egyetem
LENGYEL IMRE egyetemi tanár  Szegedi Tudományegyetem
LEHOTA JÓZSEF egyetemi tanár  Szent István Egyetem
NOSZKAY ERZSÉBET egyetemi magántanár Szent István Egyetem
PAPP ILONA egyetemi docens Széchenyi István Egyetem
PISKÓTI ISTVÁN egyetemi tanár Miskolci Egyetem
RECHNITZER JÁNOS ✝ professzor emeritus Széchenyi István Egyetem
REISINGER ADRIENN egyetemi docens Széchenyi István Egyetem
REKETTYE GÁBOR professzor emeritus Pécsi Tudományegyetem
RÓBERT PÉTER egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem
SOMOGYI FERENC egyetemi docens Széchenyi István Egyetem
SZABÓ PÁL egyetemi docens Eötvös Loránd Tudományegyetem
SZALKA ÉVA egyetemi docens Széchenyi István Egyetem
SZIGETI CECÍLIA egyetemi docens Budapesti Gazdasági Egyetem
SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI IRÉN professzor emerita Széchenyi István Egyetem
SZRETYKÓ GYÖRGY egyetemi docens Széchenyi István Egyetem
VERES ZOLTÁN egyetemi tanár Pannon Egyetem
ZSOLNAI LÁSZLÓ egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem