2014-es kiadványok

Letölthető dokumentumok 

2014. II. évfolyam 1. szám

kiadvány letöltése

A kiadványban szereplő cikkek letöltése

METAKÖZGADASÁGTAN

Platz Petra: Egy gazdaságtudományi axióma marketing manifesztációja 

TÉR

Koltai Zoltán - Galambosné Tiszberger Mónika: Nagyvárosok helyzeti előnyben 

GAZDASÁG

Lukács Eszter - Völgyi Katalin: Integrációs folyamatok és azok gazdasági eredményei Délkelet-Ázsiában

Lentner Csaba - Szegedi Krisztiana - Tatay Tibor: A társadalmi felelősségvállalás helye és szerepe a bankszektorban

Czakó Katalin: Az üzleti inkubáció globális értelmezése

Perger József: A digitális gyár koncepciójának alkalmazása

Takácsné György Katalin: Innováció a mezőgazdaságban és a "zöldítés" (greening) 

EMBER ÉS TÁRSADALOM

Csizmadia Szilárd - Győri Szabó Róbert - Kovács Norbert: Idősmarketing

Könyvismertetés

Ablonczyné Mihályka Lívia: Borgulya Istvánné Vető Ágnes Ágota: Kulturális távolságok - vállalatokon belüli és országok közötti interakciókban 

 

2014. II. évfolyam 2-3. szám 

kiadvány letöltése

A kiadványban szereplő cikkek letöltése

METAKÖZGAZDASÁGTAN

Dusek Tamás: Gondolatok Hayekről, Keynesről és a Keynes-Hayek vitáról 

TÉR

Kecskés Petra: Az ipari parkok fejlődési sajátosságai és értelmezési különbségei a generációk véleményének tükrében

Szalkai Gábor: Korlátok és lehetőségek a szentesi kistérségben 

Pintér Tibor: Szerbia társadalmi-gazdasági állapota a 21. század elején

GAZDASÁG

Dr. Szalka Éva - Dr. Katits Etelka: A legnagyobb magyar elektronikai vállalkozások operatív gazdálkodásának elemzése, avagy a cégkockázat befolyásoló tényezői 

EMBER ÉS TÁRSADALOM

Elek Nóra Ilona: A munkavállaló lobbi az intézményi változók tükrében

ÖKOLÓGIA ÉS GAZDASÁG

Szigeti Cecília: A "szétválás" szerepe az ökohatékonyság kérdéskörének megítélésében

Konferenciabeszámoló 

Pásztor Szabolcs: Konferencia beszámoló a Szabó Katalin 70. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi konferenciáról 

 

2014. II. évfolyam 4. szám

kiadvány letöltése

A kiadványban szereplő cikkek letöltése: 

SPACE

Vera Plhonova: Develompment of Municipal Authority's Communication with the Public Including Emphasis on Concepts of CSR Following 

Tamás Dusek: Comparison of Air, Road, Time and Cost Distances in Hungary

ECONOMICS

Jeremiás Balogh: The Evaluation of Competitiveness of the Hungarian Wine Sector 

Rainer Schabereiter: Take Tech - Connecting Economy and Education at an Early Stage

MAN AND SOCIETY

Ariel Bükiné Foki - Márta Konczosné Szombathelyi: Investigation of Corporate Excellence Applying Corporate Reputation Model and the EFQM Model 

Péter Huszka - Réka Lukács: A Study of Health Behaviour Among Students

ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Cecília Szigeti - Anita Borzán: Is Eco-efficiency the way to Becoming More Green or is Everything Swept Away by the Jevons Paradox?