A folyóriatról

„Minerva baglya csak a beálló alkonnyal kezdi meg röptét.” 

                                           Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

TÉR–GAZDASÁG–EMBER a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tudományos folyóirata. 

ISSN: 2064-1176

Az alapítás éve: 2012 

A folyóirat évente négyszer jelenik meg: március, június/július, szeptember/október és december (az első három szám magyarul, a negyedik angolul).

 

Főszerkesztők

Dr. Somogyi Ferenc egyetemi docens (2012–2016) alapító főszerkesztő
Prof. Dr. Dusek Tamás egyetemi tanár (2017)
Dr. habil Reisinger Adrienn egyetemi docens (2018– )

 

 A folyóirat arculata

TÉR – GAZDASÁG – EMBER – összhangban a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar arculatával − az általános közgazdaságtan, regionális tudomány, elmélettörténet, gazdaságtörténet, gazdaságstatisztika,  marketing, általános menedzsment, logisztika, vezetéstudomány irányokban különösen nyitott, de nem zárkózik el a jelzett tudománykörökön túli − közgazdaságtudományi és a gazdasághoz kötődő − írásoktól sem (gazdasági jog, gazdaságszociológia, politológia, gazdaságpszichológia, etika, műszaki tudományok, további társadalomtudományi területek).

 

Szerkesztőség:

Széchenyi István Egyetem

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

9026 Győr, Egyetem tér 1.

E-mail | tge.szerkesztoseg@gmail.com


A folyóirat kiadását támogatják:

Széchenyi István Egyetem

Indexálás: 

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

MATARKA

Google Scholar 

 

Felelős kiadó | Universitas-Győr Nonprofit Kft. ügyvezetője

Terjesztő | Universitas-Győr Nonprofit Kft

Levélcím | 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Nyomdai munkálatok |Palatia Nyomda