2013-as kiadványok

Letölthető dokumentumok 

2013. I. évfolyam 1. szám

kiadvány letöltése

A kiadványban szereplő cikkek letöltése:
METAKÖZGAZDASÁGTAN

Borgulya Ágnes: A vállalati kommunikáció értékelése és kutatása

TÉR

Eperjesi Zoltán: Gazdasági, társadalmi és területi kohézió az Európai Unióban

GAZDASÁG

Lukács Eszter: A válság és globális munkanélküliség kezelésének ellentmondásai

Szlávicz Ágnes - Szretykó György: Az Y generáció munkával kapcsolataos elvárásai és a cégek EEM-rendszereinek új kihívásai 

Piskóti István - Nagy Szabolcs - Molnár László: Innováció piaci sikere - a hazai gyakorlat empirikus modellje

EMBER ÉS TÁRSADALOM

Pintér Tibor: A nyugat-balkáni országok identitása és az Európai Unióhoz való csatlakozásuk 

TUDOMÁNYOS ÉLET

Makkos-Káldi Judit - Eisingerné Balassa Boglárka - Kecskés Petra: Aranyat ér-e az ezüstgeneráció? 

Horváth Babett: Ökohatékonyság az irodában 

Könyvismertetés

Pongrácz Attila: Könyvbemutató Győrben

 

2013. I. évfolyam 2. szám 

 kiadvány letöltése

A kiadványban szereplő cikkek letöltése: 
METAKÖZGAZDASÁGTAN

Süle Edit: Lehetőségek az óraidőn túl - a negyedik dimenzió igéretei

TÉR

Erdősi Ferenc: Távolságfogalmak értelmezése és alkalmazásuk

GAZDASÁG

Korom Erik: A kis- és középvállalatok teljesítményét befolyásoló tényezők 

Karoliny Mártonné Dr. - Galambosné Tiszberger Mónika - Dr. Poór József - Dr. Farkas Ferenc: A HR döntéshozatal hatása a szervezeti teljesítményre - Regionális jellemzők vizsgálata a Cranet 2008/10 felmérésben

Kovács Gábor - Stion Zsuzsa: A titkos önfinanszírozás szerepe a belső finanszírozásban 

EMBER ÉS TÁRSADALOM

Ercsey Ida: A szubjektív életminőség és a kulturális fogyasztás vizsgálata marketing nézőpontból 

Könyvismertetés

Dusek Tamás | Tomás Sedlácek: A jó és a rossz közgazdaságtana: Gilgames-eposztól a Wall Street-ig című könyvéről  

 

2013. I. évfolyam 3. szám

kiadvány letöltése

A kiadványban szereplő cikkek letöltése: 
METAKÖZGAZDASÁGTAN

Konczosné Szombathelyi Márta: Modern elméletek és globális trendek a kommunikációmenedzsmentben

TÉR

Rechnitzer János - Tóth Tamás - Lévai András: Regionális versenyképesség

Machová Renáta - Bálint Mónika - Tobiás Kosár Silvia: Területi egyenlőtlenségek kutatási módszereinek alkalmazása Kelet-Szlovákia példáján 

GAZDASÁG

Veres Zoltán - Platz Petra: A vásárlási döntések ismeretlen logikájáról: intranzív fogyasztói alappreferenciák 

Kelemenné Erdős Anikó - Vágási Mária: A közforgalmú közlekedési szolgáltatás fejlesztési lehetőségei

Brányi Tamás - Józsa László: Az ellátási lánc versenyképességének és a domináns vállalatnak a kapcsolata

EMBER ÉS TÁRSADALOM

Komlósi Edit: Az érzelmi intelligencia szerepe a gazdaságban és a társadalomban 

Huszka Péter - Makkos-Káldi Judit - Lukács Réka: Egészséges életmód kontra alkoholfogyasztás

Könyvismertetés

Borgulya Ágnes | András István - Rajcsányi-Molnár Mónika: Metamorfózis. Glokális dilemma három tételben

Tatay Tibor | Lentner Csaba: Bankmenedzsment - Bankszabályozás - Pénzügyi fogyasztóvédelem

 

2013. I. évfolyam 4. szám (angol nyelvű kiadvány) 

 kiadvány letöltése

METAECONOMICS

Tamás Dusek: On the misuse of probability theory in economics

SPACE

Katalin Bándy: The Hungarian migration potential with a special emphasis on the migration motivation of the current highly skilled young generation 

Márta Konczosné Szombathelyi: Reciprocal effects between regions and organizations 

ECONOMICS

Balázs Kotosz - Ajándék Peák: Economic Growth and Fiscal Expenditures in Hungary

MAN & SOCIETY

Adrienn Reisinger: Social responsibility: the case of citizens and civil/non-profit organizations

Cecília Szigeti - Anita Borzán - Szilveszter Farkas: Alternative Indicators: can socio-economic advancement be measured?

ENVIRONMENTAL SCIENCE

Patrícia Honvári: Global climate change: Little steps towards a new energy policy? 

BOOK REVIEW

Norbert Kovács| George A. Akerlof - Robert J. Shiller: Animal Spirits

Ferenc Kiss | Erzsébet Noszkay: A knowledge management system approach